hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/7305-03

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality jastraba lesného v CHVU Nízke Tatry, na  LC Čierny Váh, JPRL č. 338-1. na základe podnetu ŠOP SR, Správa NP Nízke Tatry, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica v zmysle zákona § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.