hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/3512-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti PP.S.Bobrovec, s.r.o., Jalovec 405, 032 21 , o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcele KN-E 224/1, 224/2, 225/2, 227/1, 228, 229, 230, 231, 232 v k.ú. Jalovec.