hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020-012954-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, 032 44 Liptovská Kokava 376, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Račková, v lesnom dielci 215_1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 298B1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 299A1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 300_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 302A1, o objeme 250 m3, v lesnom dielci 303_1, o objeme 450 m3, v lesnom dielci 304_1, o objeme 100 m3 a v lesnom dielci 308_1, o objeme 50 m3. Porasty ležia vo vlastnom území  TANAP-u, kde platí tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.