hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/011238-Vv

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Centra environmentálnych služieb, s.r.o., so sídlom Technopol. Kutlíkova 17 852 50 Bratislava, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu drevín a krovia rastúcich v areály Rušňového depa Litovský Mikuláš. Uvedené zverejnenie má informatívny charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.