hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/010846-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Lesy SR, š.p. Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 a § 65a ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Čierny Váh, v lesnom dielci 301_1, o objeme 45 m3, v lesnom dielci 302_1, o objeme 55 m3, v lesnom dielci 303_1, o objeme 95 m3, v lesnom dielci 306_1, o objeme 35 m3, v lesnom dielci 309_1, o objeme 20 m3 a v lesnom dielci 310_1, o objeme 40 m3 a v lesnom celku Javorinka, v lesnom dielci 20A1, o objeme 80 m3, v lesnom dielci 30_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 101_0, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 290_1, o objeme 130 m3, v lesnom dielci 303_1, o objeme 300 m3, v lesnom dielci 102_1, o objeme 150 m3, v lesnom dielci 247_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 329_0, o objeme 500 m3, v lesnom dielci 337_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 340A0, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 340B0, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 352_0, o objeme 200 m3, v lesnom dielci 355_1, o objeme 50 m3 a v lesnom dielci 362_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 386_1, o objeme 500 m3, v lesnom dielci 103_1, o objeme 55 m3, v lesnom dielci 104_1, o objeme 120 m3, v lesnom dielci 105_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 114_1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 118A0, o objeme 55 m3, v lesnom dielci 167_1, o objeme 200 m3, v lesnom dielci 176_0, o objeme 70 m3, v lesnom dielci 179_1, o objeme 95 m3, v lesnom dielci 245_1, o objeme 300 m3, v lesnom dielci 246_1, o objeme 400 m3, v lesnom dielci 328_1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 335_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 346_1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 354_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 387_1, o objeme 200 m3, v lesnom dielci 85_1, o objeme 180 m3 a v lesnom dielci 96C1, o objeme 200 m3. Porasty ležia vo vlastnom území NP Nízke Tatry, kde platí tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.