hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009632-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od FRATRIK, s.r.o., so sídlom Lipová 1208/22, 013 06 Terchová, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrubu porastov rastúcich v ochrannom pásme elektrického vedenia, t.j. 10 m pri 22kV vedení od krajného vodiča na obidve strany na linke č. 266 v k.ú.: Liptovský Mikuláš (Háj, Vitališovce, Podbreziny, Okoličné, Stošice) Beňadiková, Liptovský Ondrej, Liptovský Peter, Vavrišovo, Liptovský Hrádok (Dovalovo). Uvedené zverejnenie má informačný charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.