hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009469-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba, Veterná Poruba 146, 031 04 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 7 a § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku  Liptovský Mikuláš 2, v lesnom dielci 37A1, o objeme 200 m3, v lesnom dielci 37A1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 385B0, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 46_1, o objeme 25 m3, v lesnom dielci 47A1, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 47B0, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 51B0, o objeme 10 m3 a v lesnom dielci 58C1, o objeme 30 m3. Porasty ležia v ochrannom pásme ako aj vo vlastnom území TANAP-u, kde platí druhý a tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.