hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009345-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe, Hybe 519, 032 31 Hybe, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Račková, v lesnom dielci 42a1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 42b1, o objeme 1 m3, v lesnom dielci 44_1, o objeme 175 m3, v lesnom dielci 48a1, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 48b1, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 48c0, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 49_1, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 49_2, o objeme 5 m3, v lesnom dielci 50_1, o objeme 150 m3, v lesnom dielci 51_1, o objeme 70 m3, v lesnom dielci 52_1, o objeme 12 m3, v lesnom dielci 53_1, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 54a0, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 54b1, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 55_1, o objeme 35 m3 a v lesnom dielci 56b0, o objeme 21 m3. Porasty ležia v ochrannom pásme TANAP-u, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.