hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/007308-Po

Oznámenie o začatí konania vo veci podnetu ŠOP SR S-NAPANT, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica na zabezpečenie ochrany chráneného živočícha - orol krikľavý (Aquila pomarina) a výr skalný (Bubo bubo) v LC Liptovský Ján, ktorej obhospodarovateľom sú Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján, Rímskokatolícka cirkev farnosť Liptovský Ján a Urbárske pozemkové spoločenstvo Uhorská Ves.  V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.