hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/005680-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej Mgr. Martina Šimovčeka, Ulica pod Dubcom 406/4, 032 03 Liptovský Ján, zo dňa 11.05.2020, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 2 písmena d) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce okrem oplotenia lesnej škôlky, ovocného sadu a vinice. Parcela leží v ochrannom pásme NAPANT-u, kde platí druhý stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.