hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/005613-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci podnetu ŠOP SR S-NAPANT, Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 30.4.2020 na zabezpečenie ochrany hniezdnej lokality jastraba lesného (Accipiter gentilis), v k. ú. Lazisko, v Mošnickej doline, v JPRL 472, LC Demänová, (obhospodarovateľ Pozemkové spoločenstvo Mošnica) a súvisiacich JPRL 483a, 483b, 482 (obhospodarovateľ Urbár Kováčová – Sokolče, pozemkové spoločenstvo), JPRL 472, 471 (obhospodarovateľ Pozemkové spoločenstvo Mošnica) JPRL 402, 401a, 401b (obhospodarovateľ Roman Šuránek), JPRL 473 (Obhospodarovateľ Lesy SR, OZ Liptovský Hrádok). Nakoľko v zmysle §4 ods.2 zákona 543 Z.z.,vykonávanie lesohospodárskej činnosti v okolí hniezdiska chráneného živočícha može viesť k narušeniu rozmnožovacích schopností tohto druhu, môže orgán ochrany prírody rozhodnúť o obmedzení príp. zakázaní tejto činnosti. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.