hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/005505-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Ing. Michala Poliaka, Dr. Jána Lajčiaka 107/26, 032 42, Pribylina, o vydanie súhlasu v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. na umiestnenie elektrického oplôtku na ochranu pasúcich sa zvierat, na parcele kultúrneho dielu LPIS 5802/1 a 5901/1, k. ú. Pribylina. Územie leží vo vlastnom území Tatranského národného parku, kde platí tretí stupeň územnej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp.  V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou  záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.