hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Ou-LM-OSZP-2020/002823-Lo

 

Žiadosť doručená od Milana Jančuška a Anny Jančuškovej, Na ostrove 49/7, 032 03, Jiptovský Ján, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcelách KN-C 535/1 v k.ú. Liptovský Ján.