hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Nová web stránka

 

Žiadosť Agroturistika, a.s. so sídlom  Vrbická 4250/40 031 01 Liptovský Mikuláš, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 96 ks stromov a 825 m2kríkov na parcelách KN-C 857/44, 45, 46, 47, 48 a 49  v k.ú. Demänová.