hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/004249-Lo

 

Žiadosť ENVIGEO, a.s., Kynceľová ľ, 974 11, Banská Bystrica o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcelách KN-C 2973, 3002/2, 1994, 1589/1, 1612, 1605, 1611/3, 1995 v k.ú. Svätý Kríž a KN-C 473/1, 495, 555, 474/1, 486/1, 475/1, 485/1 v k.ú. Galovany.

Pozn. asanácia odkaliska Dúbrava