hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009268-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Pribylina, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 7 § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Račková, v lesnom dielci 1369_1, o objeme 5 m3, v lesnom dielci 3002B1, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 309B0, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 309C0, o objeme 170 m3, v lesnom dielci 310_1, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 312_1, o objeme 120 m3, v lesnom dielci 313_2, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 322B0, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 323_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 360E0, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 361A1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 361B0, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 366D0, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 367_0, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 368A1, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 369A1, o objeme 70 m3, v lesnom dielci 370_0, o objeme 15 m3, v lesnom dielci 494A2, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 494B0, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 504A0, o objeme 10 m3, v lesnom dielci 505_1, o objeme 30 m3, v lesnom dielci 506_1, o objeme 20 m3, v lesnom dielci 514C1, o objeme 50 m3, v lesnom dielci 515_1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 517A1, o objeme 100 m3, v lesnom dielci 517A2, o objeme 5 m3 a v lesnom dielci 517B0, o objeme 20 m3. Porasty ležia v ochrannom pásme ako aj vo vlastnom území TANAP-u, kde platí druhý a tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.