Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2020/008474

23.06.2020

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno východ, v JPRL 5209 b10 , 5209 c00, obhospodarovateľ: Lesy SR, š.p., OZ Čadca.