domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

2020/007113

Konanie podľa § 13 ods.7 zákona č.543/2002 Z.z. k náhodnej ťažbe v lesnom celku Čadca, v JPRL 776 a10 , obhospodarovateľ: Lesy SR, š.p. OZ Čadca