Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2020/009556/Ora

13.01.2020

Žiadosť o udelenie súhlasu a výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na organizovanie športových podujatí v k. ú. Oravská Polhora, t. j. Majstrovstvá SR a ČR v zimnom triatlone, Preteky psích záprahov- Majstrovstvá SR a Poľska, Babohorská stopa 2020. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora, Obecný úrad Oravská Polhora č. 454, 029 47 Oravská Polhora