Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/054048/Drn

27.12.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na budovanie náučného chodníka v k. ú. Partizánska Ľupča. Žiadateľ: Občianske združenie Priatelia Magurky, Kollárovom nám. 20, 811 06 Bratislava.