Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/054046/Drn

27.12.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone, na organizovanie športového podujatia. Žiadateľ: Bicyklom po Slovensku, s.r.o., Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš.