Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/054045/Drn

27.12.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2017/004106-02/Gs zo dňa 8.9.2017. Žiadateľ: Obec Stankovany, Obecný úrad č. 133, 034 92 Stankovany.