Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/052799/Ora

18.12.2019

Žiadosť o udelenie výnimky na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka a vydanie súhlasu pre účel natáčania filmu na plese pod Zverovkou. Žiadateľ: Česká televize, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4