Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/052794/Ora

18.12.2019

Žiadosť o udelenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom do C a D zóny CHKO Horná Orava. Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Trstená, Železničiarov  294/38, 028 01 Trstená.