Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/052789/Ora

18.12.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu na vybudovanie "Cyklochodník Martinské hole" . Zámer počíta s malými terénnymi úpravami, bez výraznejšieho zásahu do pôdneho krytu a bez akýchkoľvek výrubov alebo iného poškodzovania. Žiadateľ: Ing. Tomáš Ignačák, M. Uhera 14, 036 01 Martin