Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/051482/Ora

09.12.2019

Žiadosť o povolenie natáčania s dronom v NP Veľká Fatra v lokalite Krkavá skala a Šíp s oficiálne registrovaným pilotom. Žiadateľ: STUDIO 727, s.r.o., Bystrická 32, 902 01 Pezinok