Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/050049/Ora

18.12.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu na umiestnenie stavby, t. j. plašiaceho zariadenia kormorána veľkého na rieke Orava v rybárskom revíri č. 3-2710-6-1 lososový- lipňový s výskytom hlavátky podunajskej. Žiadateľ: Slovenský rybársky zväz miestna organizácia Dolný Kubín, Obrnacov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín.