Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-SOZP1-2016/006184/Drn

15.01.2016

Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. v CHA Rieka Orava, z dôvodu vedenia optického kábla križujúci predmetný CHA. Žiadateľ: MICHLOVSKÝ s.r.o., Letná 9, 921 01 Piešťany.