Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2019/043272/Bre

03.10.2019

Žiadosť o vydanie povolenia na aplikáciu herbicídu ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v obvode ŽSR Oblastné riaditeľstvo Žilina, žiadateľ: Železnice SR, oblastné riaditeľstvo Žilina