Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2016/044784/Bal

10.11.2016

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia  na pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat a pozemnú aplikáciu chemických látok, organických a anorganických hnojív na ornej pôde, v území Národného parku Malá Fatra v území s druhým a tretím stupňom ochrany.

Žiadateľom je Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma, 013 03 Krasňany.