Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2016/034950/Bre

18.08.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v k.ú. Dolná Tižina, v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Žiadateľ: Pavol Cabadaj s manželkou, SNP 602, 013 05 Belá