Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2016/013551/Bal

04.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok, organických a anorganických hnojív, silážnych štiav, ohradenie poľných kultúr, pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat a úprava  termínu prvej kosby biotopov, v území Národného parku Malá Fatra v území s druhým a tretím stupňom ochrany.