Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2015/Bal

04.03.2015

žiadosť o vydanie rozhodnutia  na košarovanie a pasenie a pozemnú aplikáciu chemických látok, v k.ú. Horná a Dolná Tižina, Terchová, Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín.