Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2015/020188/Bre

18.05.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemku v k.ú. Dolná Tižina. Žiadateľ: Ing. Ján Maťko, Jasenové