Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3-2015/016117/Bal

13.04.2015

Nariadenie  o odstránení škodlivých následkov činností - vykonanie technický opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov, VN na kraji obce Mojš. Preukazané usmrcovanie mláďat bociana bieleho po zásahu elektrickým prúdom.