Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01629/Kr

08.04.2014

Žiadosť o súhlas na výskum na území NP Veľká Fatra v ŽA a BB kraji za účelom analýzy vzťahov medzi environmentálnymi faktormi (fyzické, štrukturálne a socioekonomické atribúty) a súčasnou krajinnou pokrývkou nad hranicou lesa vo Veľkej Fatre. Žiadateľ:Katarína Sitárová, 976 02 Staré hory 333,študent Fakulty prírodnych vied Univeruity Konštantína Filozofa v Nitre.