Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01303/Ryb

07.04.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na vybudovanie a vyznačenie Rozprávkovo náučného chodníka v ochrannom pásme NP Malá Fatra, Žilinský kraj, okres Žilina, k.ú. Nezbudská Lúčka.  Žiadateľ: Ing. Rastislav Mikula, Francúzskych partizánov 70, 038 61  Vrútky