Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/052187/Drn

10.12.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s usporiadaním bežeckého podujatia 5. ročník súťaže Ultrajanosik, organizovanej v TANAPe a PIENAPe. Žiadateľ: Fundacja Na Ratunek, Świniarsko 512, 33-395 Chelmiec.