Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/052173/Drn

10.12.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na vybudovanie lyžiarskej bežeckej stopy v lokalite Vyšné Revúce. Žiadateľ: Združenie na podporu a rozvoj cestovného ruchu v obci Liptovské Revúce, Liptovské Revúce č. 220, 034 74 Liptovské Revúce