Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/050416/Ora

10.12.2019

Žiadosť o udelenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom v k. ú. Sihelné na parc. C-KN č. 1651/1 z dôvodu konania športovej akcie "Orava Snowkite challenge". Žiadateľ: Dávid Romaňák, Oravské Veselé č. 110, 029 62 Oravské Veselé.