Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/050167/Ora

26.11.2019

Žiadosť o povolenie výnimky vo veci spracovania kalamity nahlásenej 20.11.2019 v 5. stupni územnej ochrany v PR Smrekovica a NPR Jánošíkova Kolkáreň na LHC Biely Potok v k. ú. Ružomberok, okres Ružomberok, Žilinský kraj. Žiadateľ: Mestské lesy spol. s r.o. Ružomberok, ul. Jána Jančeka 34, 034 01 Ružomberok.