Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/049875/Drn

25.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na odstránenie vyvrátených drevín v CHA Hrádocké arborétum. Žiadateľ: Stredná odborná škola lesnícka a drevárska, J.D.Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok.