Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/048711/Drn

15.11.2019

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/027491-006/Drn zo dňa 17. 9. 2018. Žiadateľ: Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš.