Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/047870/Ora

07.11.2019

Žiadosť o povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom do územia CHKO Horná Orava, kde v zmysle zákona platí 2. stupeň územnej ochrany a to za účelom výkonu rybárskeho práva na rybárskom revíre č. 3-5530-1-1 VN Orava. Žiadateľ: Ing. Jozef Furdek, Hýbeľ 1892/12, 028 01 Trstená.