Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/047777/Ora

10.12.2019

Žiadosť o súhlas na umiestnenie stavby "SO 08 - dažďová kanalizácia, ako súčasť projektu Zberný dvor v obci Krivá" podľa § 15 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v k. ú. Krivá, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj. Žiadateľ: Obec krivá, Krivá 180, 027 55 Krivá.