Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/047396/Drn

07.11.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na organizovanie športového podujatia CHOPOK Attact v stredisku JASNÁ. Žiadateľ: MUDr. Katarína Belicová, SNP 40, 974 01 Banská Bystrica.