Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/047246/Drn

05.11.2019

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1-2018/013908-011/Drn zo dňa 21. 11. 2018. Žiadateľ: PK Metrostav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina