Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/046121/Drn

28.10.2019

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na úpravu bežkárskej trate v lokalite Meandre Lúžňanky. Žiadateľ: Obec Liptovská Lúžna, 034 72 Liptovská Lúžna 629.