Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/045726/Drn

23.10.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na výrub 5 ks stromov v k. ú. Demänovská Dolina. Žiadateľ: Ing. Jakub Vojtek, Demänovská Dolina č. 88, 031 01 Demänovská Dolina.