Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2019/044762/Drn

15.10.2019

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v územiach PR Smrekovica, NPR Suchý vrch, NPR Salatín, NPR Kundračka, NPR Rumbáre, NPR Jánošíkova kolkárreň. Žiadateľ: LESY SR, š.p., OZ Liptovský Hrádok, Juraja Martinku 110/6, 033 11 Liptovský Hrádok.